English

 

Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "Invest nova fond" a.d. Bijeljina i Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "Unioinvest fond" a.d. Bijeljina u svom poslovanju primjenjuju Standarde korporativnog upravljanja koje je donijela Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

ZMIF Invest Nova Fond OMIF Invest Nova ZIF Unioinvest
 
Više o ZMIF Invest Nova

Zatvoreni mješoviti investicioni fond “Invest nova fond" AD Bijeljina. Kliknite na gornji link za detaljnije informacije o Fondu Invest Nova Ili odaberite neku od opcija:
  
 Uprava fonda Invest Nova
 Akta Fonda Invest Nova
 Finansijski izvještaji
 
 
Više o OMIF Invest Nova

Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom “Invest Nova". Kliknite na gornji link za detaljnije informacije o  fondu Ili odaberite neku od opcija ispod:
  
 Uprava OMIF Invest Nova
 Akta OMIF Invest Nova
 Finansijski izvještaji
 
Datum 22.10.2019.

Neto vrijednost imovine
12.237.658,32
Neto vrijednost imovine po udjelu
0,1551
 
Više o ZIF Unioinvest fondu

Zatvoreni investicioni fond “Unioinvest" AD Bijeljina. Kliknite na gornji link za detaljnije informacije o Unioinvest fondu Ili odaberite neku od opcija ispod:
  
 Uprava Unioinvest fonda
 Akta Unioinvest fonda
 Finansijski izvještaji
 
Novosti  DUIF Invest Nova 
23-09-2019
Odjava JIB broja ZIMF Invest nova fond a.d. u likvidacij
Poreska uprava Republike Srpske je dana 30.08.2019. godine donijela Potvrdu o odjavi JIB broja za ZMIF Invest nova fond a.d. u likvidacij
Nastavak

20-09-2019
Obavještenje o otkupu udjela
Vlasnici udjela u otvorenom mješovitom investicionom fondu sa javnom ponudom „Invest nova“ imaju pravo da podnesu zahtjev za otkup udjela koje po...Nastavak

07-08-2019
INVP izbrisan iz Registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS
Komisija za hartije od vrijednosti je dana 30.07.2019. godine donijela Rješenje o brisanju emitenta ZMIF Invest nova fond a.d. u likvidaciji iz Reg...Nastavak

23-07-2019
INVP izbrisan iz sudskog registra
Okružni privredni sud u Bijeljini je dana 15.07.2019. godine donio Rješenje o brisanju po zaključenom stečajnom / likvidacionom postupku.
...
Nastavak

28-06-2019
Zapisnik sa IV vanredne sjednica skupštine akcionara INVP u likvidaciji
Komisija za glasanje za IV (četvrtu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nov...Nastavak

ZAHTJEVI ZA KUPOVINU/OTKUP UDJELA Pročitajte više o društvu

Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Invest nova" akcionarsko društvo Bijeljina, ul. Gavrila Principa br. 11. Kliknite na gornji link za detaljnije informacije o društvu. Ili odaberite neku od opcija ispod:
  
 Uprava društva
 Akta Društva Invest Nova
 Finansijski izvještaji
 
 
 
 

Copyright Invest Nova 2005. - 2012. Sva prava pridržana.