English

 

Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "Invest nova fond" a.d. Bijeljina i Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "Unioinvest fond" a.d. Bijeljina u svom poslovanju primjenjuju Standarde korporativnog upravljanja koje je donijela Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Više o Invest Nova Fondu

Zatvoreni investicioni fond “Invest nova fond" AD Bijeljina. Osnovni kapital Fonda, iznosi 187.191.287 KM. Kliknite na gornji link za detaljnije informacije o Fondu Invest Nova Ili odaberite neku od opcija ispod:
  
 Uprava fonda Invest Nova
 Akta Fonda Invest Nova
 Finansijski izvještaji
 
 
Pročitajte više o društvu

Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Invest nova" akcionarsko društvo Bijeljina, ul. Gavrila Principa br. 11. Kliknite na gornji link za detaljnije informacije o društvu. Ili odaberite neku od opcija ispod:
  
 Uprava društva
 Akta Društva Invest Nova
 Finansijski izvještaji
 
 
Više o Unioinvest fondu

Zatvoreni investicioni fond “Unioinvest" AD Bijeljina.
Kliknite na gornji link za detaljnije informacije o Unioinvest fondu Ili odaberite neku od opcija ispod:
 

  
 Uprava Unioinvest fonda
 Akta Unioinvest fonda
 Finansijski izvještaji
 
 
29-09-2016
Usaglašenost poslovanja sa Zakonom o investicionim fondovima – Rješenje KHOV RS
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj dana 23.09.2016. godine, donijela je RJEŠENJE, broj: 01-UP-52-328-2/16 koj...Nastavak

29-09-2016
“Invest nova” a.d. Bijeljina – Pravila poslovanja
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj dana 23.09.2016. godine, donijela je RJEŠENJE, broj: 01-UP-52-327-11/16 koj...Nastavak

23-09-2016
INVP: Izvještaj o značajnim događajima
Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj 059-0Per-16-000 643 od 20.09.2016. godine, izvršen je upis promjene poslovnog imena i lica ovl...Nastavak

06-09-2016
INVP: Izvještaj o značajnim događajima
INVP: Izvještaj o značajnim događajima Komisija za hartije od vrijednosti RS, svojim rješenjem broj: 01-UP-52-525-6/16 od 31.08.2016. godine odob...Nastavak

06-06-2016
Poziv za I vanrednu skupštinu akcionara UNIP
Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova” a.d. Bijeljina na sjednici održanoj dana 03.06.2016. godine, donio...Nastavak

06-06-2016
Poziv za I vanrednu skupštinu akcionara INVP
Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova” a.d. Bijeljina na sjednici održanoj dana 03.06.2016. godine, donio...Nastavak

26-02-2016
Saziv sjednice Skupštine akcionara ZIF-a Unioinvest
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 24.02.2016. godine, donio je odluku kojom saziva redovnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara ...Nastavak

Kretanje cijene Invest Nova Fond:

Podaci o trgovanju:
 

Copyright Invest Nova 2005. - 2012. Sva prava pridržana.