Omif Invest Nova
Akta OMIF
Uprava OMIF
Izvještaji OMIF
Izvještaji sa skupština
POLAZNA > fond-omif

OMIF Invest Nova fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je posebna imovina koja nema svojstvo pravnog lica, i koju uz prethodnu saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske osniva Društvo za upravljanje.

Puni naziv Fonda: Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „Invest nova“ .
Skraćeni naziv Fonda je: OMIF „Invest nova“.
Vrsta Fonda: mješoviti.

Fond je upisan u Registar otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom 2017. godine.

 

Dodatne opcije:
Pogledajte stranice o Društvu
Pogledajte upravu Društva
 Stranica za kontakt
 Novosti i obavještelja
 Važni linkovi
 

Copyright Invest Nova 2005. - 2008. Sva prava pridržana.