English

 
Invest Nova Društvo
Organ. struktura
Kontakt
Akta Društva
Skupština društva
Finansijski izvještaji
Prigovori
POLAZNA > Invest Nova Društvo > Menadžment

Invest Nova AD - Menadžment

Organizaciona šema:

Organizaciona sema

Organizaciona struktura:

UPRAVNI ODBOR:
Srđan Stanojević, predsjednik, rješenje broj: 01-UP-87-1/17 od 23.02.2017. godine.
Slavko Paleksić, član, rješenje broj: 01-UP-051-1322/13 od 03.07.2013. godine.
Stevan Radić, član, rješenje broj: 01-UP-51-325-3/16 od 13.07.2016.

IZVRŠNI DIREKTORI:
Stevan Radić, rješenje broj: 01-UP-52-230-1/15 od 24.04.2015. godine. Posjeduje licencu investicionog menadžera.
Petar Mitrović, diplomirani ekonomista, rješenje KHOV RS, broj: 01-UP-51-600-2/16 od 18.08.2016. godine

INTERNI REVIZOR:
Slobodanka Jelić, diplomirani ekonomista, sa licencom internog revizora, imenovana od strane Upravnog odbora Društva, na V sjednici, održanoj dana 12.04.2016. godine

FRONT OFFICE:
1. radno mjesto  -  rukovodilac operativne jedinice, investicioni menadžer -  Biljana Trifković,  po zanimanju diplomirani ekonomista sa licencom investicionog  menadžera, dozvola Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-57-924-1/16 od 26.12.2016. godine. godine.
2. radno mjesto - investicioni menadžer - Slađana Milovanović, diplomirani pravnik  sa licencom investicionog menadžera, dozvola Komisije za hartije od vrijednosti  Republike Srpske, broj: 01-UP-57-457-1/16 od 16.06.2016. godine.

MIDDLE OFFICE:
Viši rukovodilac sektora za kontrolu - Bojana Vakičić, diplomirani ekonomista.

BACK OFFICE
Viši rukovodilac sektora za podršku - Svetlana Ristić, diplomirani ekonomista.

 

Dodatne opcije:
Pogledajte stranice Fonda
Pogledajte izvještaje
 Portfelj Fonda Invest Nova
 Novosti i obavještenja
 Važni linkovi
 

Copyright Invest Nova 2005. godine. Sva prava pridržana.