English

 
Invest Nova Društvo
Organ. struktura
Kontakt
Akta Društva
Skupština društva
Finansijski izvještaji
Prigovori
Zahtjevi
POLAZNA > Invest Nova Društvo > Menadžment

Invest Nova AD - Menadžment

Organizaciona šema:

Organizaciona sema

Organizaciona struktura:

UPRAVNI ODBOR:
Srđan Stanojević, predsjednik, rješenje broj: 01-UP-51-87-4/17 od 02.06.2017. godine
Stevan Radić, član, rješenje broj: 01-UP-51-309-6/17 od 02.06.2017. godine
Željko Šupić, član, broj rješenja: 01-UP-51-87-5/17 od 02.06.2017. godine

IZVRŠNI DIREKTORI:
Stevan Radić, rješenje broj: 01-UP-52-230-1/15 od 24.04.2015. godine. Posjeduje licencu investicionog menadžera.
Biljana Trifković, rješenje komisije 01-UP-51-61-3/19 od 15.03.2019.g.

INTERNI REVIZOR:
Stoja Ristić, diplpomirani ekonomista, sa licencom ovlašćenog internog revizora, imenovana od strane Upravnog odbora Društva, na XXV sjednici održanoj dana 27.08.2018. godine.

FRONT OFFICE:
1. radno mjesto  -  rukovodilac operativne jedinice, investicioni menadžer -  Biljana Trifković,  po zanimanju diplomirani ekonomista sa licencom investicionog  menadžera, dozvola Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-57-924-1/16 od 26.12.2016. godine. godine.
2. radno mjesto - investicioni menadžer - Bojana Vakičić, diplomirani ekonomista, Rješenje KHOV broj: 01-UP-57-427-1/17 od 27.07.2017. godine.

MIDDLE OFFICE:
Viši rukovodilac sektora za kontrolu - Jelena Kostić, diplomirani pravnik sa licencom investicionog  menadžera.

BACK OFFICE
Viši rukovodilac sektora za podršku - Svetlana Ristić, diplomirani ekonomista.

 

Dodatne opcije:
Pogledajte stranice Fonda
Pogledajte izvještaje
 Portfelj Fonda Invest Nova
 Novosti i obavještenja
 Važni linkovi
 

Copyright Invest Nova 2005. godine. Sva prava pridržana.