English

 
Invest Nova Društvo
Organ. struktura
Kontakt
Akta Društva
Skupština društva
Finansijski izvještaji
Prigovori
POLAZNA > Novosti

Arhiva novosti i obavještenja

25-04-2018
Obavještenje o datumu početka i datumu završetka prijema zahtjeva za otkup udjela OMIF ,,Invest nova’’
Vlasnici udjela u otvorenom mješovitom investicionom fondu sa javnom ponudom „Invest nova“ (u daljem tekstu: OMIF) imaju pravo da podnesu zahtjev za otkup udjela koje posjeduju u fondu. Zahtjevi za otkup udjela fonda se podnose svakim radnim danom, u periodu od 11.05. do 31.05.2018. godine PREUZMITE POZIV.

23-03-2018
Saziv sjednice Skupštine akcionara društva Invest Nova
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine, donio je odluku kojom saziva Redovnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina, za dan 27.04.2018. godine u 12 časova, Više informacija pročitajte ovdje.

23-03-2018
Saziv sjednice Skupštine akcionara ZMIF Invest Nova Fond
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine, donio je odluku kojom saziva glavnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju "Invest nova fond" a.d. Bijeljina, za dan 27.04.2018. godine u 12 časova u sjedištu Fonda, ulica Gavrila Principa br: 11. Bijeljina, Više informacija pročitajte ovdje.

23-03-2018
Saziv sjednice Skupštine akcionara ZIF Unioinvest Fonda
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine, donio je odluku kojom saziva glavnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina, za dan 27.04.2018. godine u 14 časova, u sjedištu Fonda, Ulica Gavrila Principa 11, Bijeljina. Više informacija pročitajte ovdje.

26-01-2018
Saziv sjednice Skupštine akcionara društva Invest Nova
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 25.01.2018. godine, donio je odluku kojom I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina, za dan 12.02.2018. godine u 12 časova, Više informacija pročitajte ovdje.

28-12-2017
KHOV dala saglasnost na odluke Upravnog odbora

Dana 27.12.2017. godine Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Invest Nova" a.d. Bijeljina primilo je rješenje Komisije za hartije od vrijednosti republike Srpske, kojim se daje saglasnost na odluke UO kojima se vrše korekcije u Prospektu i Statutu OMIF "Invest Nova".

Izvještaj o značajnim događajima
Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti RS

22-11-2017
Saopštenje za javnost
Obavještavamo investicionu javnost da je u skladu da Planom o preoblikovanju ZMIF u preoblikovanju "Invest nova fond" a.d. Bijeljina te u skladu sa Odlukom o djelimičnom preoblikovanju izvršen prenos imovine na OMIF "Invest nova" te da dana 22.11.2017. godine počinje trgovanje udjelima OMIF "Invest nova", oznaka udjela INOP-U-A.
Ukupan broj udjela u otvorenom investicionom fondu iznosi 134.760.199.

Više informacija pročitajte u dokumentu u prilogu:

- Saopštenje za javnost

27-10-2017
Obavještenje povjeriocima

ZMIF u preoblikovanju "Invest nova fond" a.d. Bijeljina, sa sjedištem u ulici Gavrila Principa 11, Bijeljina, broj u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske 07-18-420, lokalne oznake INVP-R-A, ISIN: BA100INVPRA1, CFI: ESVUFR, (u daljem tekstu: Fond) , na sjednici skupštine akcionara Fonda održanoj dana 24.04.2017. godine, donio je Odluku o smanjenju osnovnog kapitala u postupku preoblikovanja (u daljem tekstu: ,,Odluka“) kojom je izvršeno smanjenje osnovnog kapitala Fonda u postupku preoblikovanja, koji je na dan 31.12.2016. godine iznosio 187.191.287,00 KM i koji je podijeljen na 187.191.287 običnih akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM.
Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala u postupku preoblikovanja osnovni kapital Fonda je smanjen u iznosu od 52.431.088,00 KM i to za:

1. vrijednost dijela imovine koja se prenosi u OMIF, u iznosu od 22.079.659,39 KM i
2. nerealizovane gubitke po osnovu izdvojene imovine, u iznosu od 30.351.429,07 KM.
(razlika u iznosu od 0,46 KM će se pokriti na teret kapitalnih rezervi, u skladu sa Zakonom)

Smanjenje osnovnog kapitala ZMIF-a u preoblikovanju se vrši smanjenjem broja akcija.
Po osnovu smanjenja osnovnog kapitala, ZMIF u preoblikovanju vrši drugu emisiju akcija u iznosu od 134.760.199,00 KM, podijeljenu na 134.760.199 običnih akcija, klase A, nominalne vrijednosti od 1,00 KM po jednoj akciji.
Osnovni kapital ZMIF-a u preoblikovanju se smanjuje za iznos izdvojene imovine, i za iznos pripadajućih nerealizovanih gubitaka od ulaganja, u iznosu od 52.431.088,00 KM.
Osnovni kapital ZMIF-a u preoblikovanju nakon smanjenja iznosi 134.760.199,00 KM, što predstavlja obim druge emisije akcija Fonda bez obaveze izrade Prospekta.
Pozivaju se povjerioci Fonda da prijave svoja potraživanja najkasnije u roku od 90 dana od dana drugog objavljivanja ovog obavještenja.

- OBAVJEŠTENJE

 

24-10-2017
Izvještaj o značajnim događajima

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina objavljuje da je dana 23.10.2017. godine primilo Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini prema kojem se upisuje smanjenje osnovnog kapizala ZMIF sa javnom ponudom "Invest nova fond" a.d. Bijeljina.

- Izvještaj o značajnim događajima
- Rješenje o registraciji

17-10-2017
Privremeno zaustavljanje trgovanja

Obavještavamo investicionu javnost i akcionare da je dana 16.10.2017. godine privremeno zaustavljeno trgovanje hartijama od vrijednosti oznake INVP-R-A emitenta zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "Invest nova fond" a.d. Bijeljina.

- Obavještenje
- Rješenje o privremenom zaustavljanju trgovanja

10-10-2017
Obavještenje povjeriocima i odluka o smanjenu osnovnog kapitala

ZMIF u preoblikovanju "Invest nova fond" a.d. Bijeljina, na sjednici skupštine akcionara Fonda održanoj dana 24.04.2017. godine, donio je Odluku o smanjenju osnovnog kapitala u postupku preoblikovanja kojom je izvršeno smanjenje osnovnog kapitala Fonda u postupku preoblikovanja.

Više detelja u dokumentima u prilogu.

- ODLUKA
- OBAVJEŠTENJE POVJERIOCIMA

 

 

10-10-2017
Komisija za HOV RS odobrila djelimično preoblikovanje ZMIF Invest Nova

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj dana 29.09.2017. godine donijela je Rješenje broj 01-UP-51-354-7/17 kojim se odobrava djelimično preoblikovanje Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju "Invest nova fond" a.d. Bijeljina i osnivanje Otvorenog mješovitog investicionog fonda ,,Invest nova’’, te je odobrila ostala priložena akta. Više detalja u dokumentima u prilogu.

- Izvještaj o bitnim događajima
- Rješenje KHOV RS

 

 

29-09-2016
Usaglašenost poslovanja sa Zakonom o investicionim fondovima – Rješenje KHOV RS
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj dana 23.09.2016. godine, donijela je RJEŠENJE, broj: 01-UP-52-328-2/16 kojim se utvrđuje da je Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina uskladilo svoje poslovanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima („Službeno glasnik Republike Srpske“, broj: 82/15).

29-09-2016
“Invest nova” a.d. Bijeljina – Pravila poslovanja
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj dana 23.09.2016. godine, donijela je RJEŠENJE, broj: 01-UP-52-327-11/16 kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina daje saglasnost na Pravila poslovanja, broj: 265/2016 od dana 13.04.2016. godine.

23-09-2016
INVP: Izvještaj o značajnim događajima
Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj 059-0Per-16-000 643 od 20.09.2016. godine, izvršen je upis promjene poslovnog imena i lica ovlašćenog za zastupanje Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Invest nova fond" a.d. Bijeljina. Ostale informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

06-09-2016
INVP: Izvještaj o značajnim događajima
INVP: Izvještaj o značajnim događajima Komisija za hartije od vrijednosti RS, svojim rješenjem broj: 01-UP-52-525-6/16 od 31.08.2016. godine odobrila je ZIF "Invest nova fond" a.d. Bijeljina: Plan usklađivanja, Plan preoblikovanja, statut i prospekt. Više detalja u dokumentima u prilogu...
Izvještaj
Rješenje

06-06-2016
Poziv za I vanrednu skupštinu akcionara UNIP
Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova” a.d. Bijeljina na sjednici održanoj dana 03.06.2016. godine, donio je Odluku kojom saziva I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina, za dan 23.06.2016. godine u 13 časova, u sjedištu Fonda, Ulica Gavrila Principa 11, Bijeljina. Više informacija u dokumentu u prilogu.

06-06-2016
Poziv za I vanrednu skupštinu akcionara INVP
Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova” a.d. Bijeljina na sjednici održanoj dana 03.06.2016. godine, donio je Odluku kojom saziva I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova fond” a.d. Bijeljina, za dan 23.06.2016. godine u 11 časova, u sjedištu Fonda, Ulica Gavrila Principa 11, Bijeljina. Više informacija u dokumentu u prilogu.

26-02-2016
Saziv sjednice Skupštine akcionara ZIF-a Unioinvest
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 24.02.2016. godine, donio je odluku kojom saziva redovnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina, za dan 30.03.2016. godine u 12 časova Više informacija pročitajte ovdje.

26-02-2016
Saziv sjednice Skupštine akcionara ZIF-a Invest Nova
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 24.02.2016. godine, donio je odluku kojom saziva redovnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova fond” a.d. Bijeljina, za dan 30.03.2016. godine u 12 časova Više informacija pročitajte ovdje.

26-02-2016
Saziv sjednice Skupštine akcionara društva Invest Nova
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 24.02.2016. godine, donio je odluku kojom saziva redovnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina, za dan 30.03.2016. godine u 10 časova, Više informacija pročitajte ovdje.

27-07-2015
Unioinvest fond - javni poziv za uplatu 2. emisije akcija

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 i 108/13), člana 31. tačka 1. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 60/12) i Odluke o drugoj emisiji akcija javnom ponudom, broj: SK-I-10/2015, koju je donijela skupština akcionara Fonda, dana 11.05.2015. godine, te u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-373-4/15 od 17.07.2015. godine, emitent Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina objavljuje
 

J A V N I   P O Z I V
za upis i uplatu običnih - redovnih akcija javnom ponudom
(druga emisija akcija)


Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina upućuje JAVNI POZIV svim zainteresovanim domaćim i stranim investitorima, fizičkim i pravnim licima, za upis i uplatu običnih - redovnih akcija javnom ponudom (druga emisija akcija), pod uslovima utvrđenim: Odlukom o drugoj emisiji akcija javnom ponudom Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina, broj: SK-I-10/2015, od 11.05.2015. godine i Prospektom druge emisije akcija javnom ponudom Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina, od 11.05.2015. godine.
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je svojim Rešenjem, broj: 01-UP-31-373-4/15 od 17.07.2015. godine, emitentu ZIF „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina ODOBRILA Prospekt za drugu emisiju akcija javnom ponudom, u iznosu od 300.000,00KM (tri stotine hiljada KM), podijeljenu na 300.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti od 1,00KM po akciji, uz uslove utvrđene Prospektom druge emisije akcija javnom ponudom, od 11.05.2015. godine.
Redovne - obične akcije emitovane drugom emisijom akcija akcionarima fonda daju prava u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti i u skladu sa Prospektom druge emisije akcija javnom ponudom.
Emisija akcija se vrši uz korišćenje prava preče kupovine akcija postojećih akcionara fonda, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 20.06.2015. godine, koji se računa kao dan presjeka.
Upis i uplata akcija fonda počinje dana 13.08.2015. godine i traju dok se ne upiše i uplati cjelokupna količina u skladu s Prospektom, odnosno maksimalno 30 dana od početka upisa i uplate. Emisija se smatra uspješnom ukoliko je upisano i uplaćeno 70% ukupnog broja akcija u roku od 30 dana od datuma početka upisa i uplate akcija. Fond zadržava pravo na prekid upisa i uplate ukoliko bude upisan i uplaćen ukupan broj akcija (100% vrijednosti emisije) prije isteka roka predviđenog za upis i uplatu.
Rok za korišćenje prava preče kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate akcija. Nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, akcije fonda mogu kupovati fizička i pravna lica, koja na dan presjeka nisu akcionari fonda. Prodajna cijena akcija je 1,00 KM po akciji.
Upis i uplata akcija će se vršiti u Banja Luci i u Bijeljini, u Novoj banci a.d. Banja Luka, u Filijalama banke u Banja Luci i u Bijeljini. Postupak upisa akcija će se vršiti potpisivanjem izjave o upisu – upisnice. Uplata upisanih akcija za domaće investitore će se vršiti na privremeni namjenski račun emitenta, za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitovanih akcija, broj: 5550900021017448, koji je otvoren u Novoj banci a.d. Banja Luka.
Fizička lica sa prebivalištem u inostranstvu i pravna lica sa sjedištem u inostranstvu uplatu akcija će vršiti, u skladu sa instrukcijama banke, na devizni račun emitenta broj: BA395550900021017448, koji se vodi u Novoj banci a.d. Banja Luka, sa naznakom „privremeni račun za deponovanje uplata u postupku II emisije akcija javnom ponudom ZIF „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina.


Prospekt je dostupan, besplatno, u sjedištu Fonda, ulica Gavrila Principa 11, Bijeljina, te na internet stranicama www.investnova.info i www.blberza.com.
Kontakt osoba za dodatne informacije je Stevan Radić, direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima “Invest nova” a.d. Bijeljina, telefon 055/208-131.
 

Javni poziv
Prospekt

08-04-2015
Prijedlozi odluka skupštine akcionara - Unioinvest fond
Na osnovu člana 33. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 11.05.2015. godine, donosi... preuzmite dokument

08-04-2015
Prijedlozi odluka skupštine akcionara - Invest Nova fond
Na osnovu člana 31. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 11.05.2015. godine, donosi... preuzmite dokument

06-04-2015
Saziv sjednice Skupštine akcionara ZIF-a Unioinvest
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 03.04.2015. godine, donio je odluku kojom saziva redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina, za dan 11.05.2015. godine u 14 časova. Više informacija pročitajte ovdje.

06-04-2015
Saziv sjednice Skupštine akcionara ZIF-a Invest Nova
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 03.04.2015. godine, donio je odluku kojom saziva redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova fond” a.d. Bijeljina, za dan 11.05.2015. godine u 12 časova. Više informacija pročitajte ovdje.

06-04-2015
Saziv sjednice Skupštine akcionara društva Invest Nova
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 03.04.2015. godine, donio je odluku kojom saziva redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" AD Bijeljina, za dan 11.05.2015. godine u 10 časova. Više informacija pročitajte ovdje.

28-03-2014
Dopuna dnevnog reda skupštine akcionara
Odluka o dopuni dnevnog reda.

14-03-2014
Saziv sjednice Skupštine akcionara ZIF-a Unioinvest
Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina , na sjednici održanoj dana 11.03.2014. godine, donio je odluku kojom saziva redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara ZIF-a "Unioinvest" AD Bijeljina, za dan 24.04.2014. godine u 14 časova. Više informacija pročitajte ovdje.

14-03-2014
Saziv sjednice Skupštine akcionara ZIF-a Invest Nova
Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina , na sjednici održanoj dana 11.03.2014. godine, donio je odluku kojom saziva redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara ZIF-a "Invest nova" AD Bijeljina, za dan 24.04.2014. godine u 12 časova. Više informacija pročitajte ovdje.

14-03-2014
Saziv sjednice Skupštine akcionara društva Invest Nova
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 11.03.2014. godine, donio je odluku kojom saziva redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" AD Bijeljina, za dan 24.04.2014. godine u 10 časova. Više informacija pročitajte ovdje.

29-02-2012
Saziv sjednice Skupštine akcionara društva Invest Nova
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 21.02.2012. godine, donio je odluku kojom saziva redovnu dogišnju sjednicu Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" AD Bijeljina, za dan 27.03.2012. godine u 12 časova. Više informacija pročitajte ovdje.

01-04-2010
Dopuna dnevnog reda za I sjednicu Skupštine akcionara ZIF-a «Unioinvest fond»
Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "INVEST NOVA" AD Bijeljina, na sjednici održanoj dana 31.03.2010. godine, donio je odluku o dopuni dnevnog reda za I redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZIF-a "Unioinvest" AD Bijeljina. Više informacija pročitajte ovdje.

31-03-2010
Saziv sjednice Skupštine akcionara društva Invest Nova
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 29.03.2010. godine, donio je odluku kojom saziva I redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" AD Bijeljina, za dan 03.05.2010. godine u 10 časova. Više informacija pročitajte ovdje.

31-03-2010
Saziv sjednice Skupštine akcionara ZIF-a Unioinvest
Upravni odbor Društva za upravljanje investitionim fondovima "Invest Nova" AD saziva I sjednicu Skupštine akcionara ZIF-a "Unioinvest fond" AD Bijeljina, za dan 03.05.2010. godine u 14 časova. Više informacija pročitajte ovdje.

13-04-2009
Saziv sjednice Skupštine akcionara ZIF-a Unioinvest - DOPUNA
Upravni odbor Društva za upravljanje investitionim fondovima "Invest Nova" AD saziva I redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZIF-a "Unioinvest fond" AD Bijeljina, za dan 22.04.2009. godine u 12 časova. Više informacija pročitajte ovdje.
 
9.4.2009 - Dopuna dnevnog reda

26-03-2009
Saziv sjednice Skupštine akcionara društva Invest Nova
Upravni odbor Društva saziva I redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" AD Bijeljina, za dan 21.04.2009. godine u 11 časova. Više informacija pročitajte ovdje.

26-03-2009
Saziv sjednice Skupštine akcionara ZIF-a Invest Nova
Upravni odbor Društva za upravljanje investitionim fondovima "Invest Nova" AD saziva I redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZIF-a "Unioinvest fond" AD Bijeljina, za dan 21.04.2009. godine u 14 časova. Više informacija pročitajte ovdje.

24-03-2008
Javni poziv za I sjednicu skupštine društva
Na osnovu člana 29. Statuta Društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondovima »Invest nova« AD Bijeljina, Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 20.03.2008. godine, donio je odluku kojom saziva I redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondovima "Invest nova" AD Bijeljina. Detaljnije informacije pronadjite ovdje.

24-03-2008
Javni poziv za I skupštinu akcionara ZIF-a
Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "INVEST NOVA" AD Bijeljina na sjednici održanoj dana 20.03.2008.godine, donio je odluku kojom saziva I Skupštinu akcionara ZIF-a “INVEST NOVA FOND” AD Bijeljina. Detaljnije informacije pronadjite ovdje.

10-10-2007
ZIF UNIONINVEST - Prospekt i Statut
Statut i prospekt zatvorenog investicionog fonda "UNIONINVEST FOND" A.D. Bijeljina možete preuzeti sa ove stranice. Za preuzimanje statuta kliknite ovdje, a za prospekt ovdje.

12-09-2007
Obavještenje o namjeri prodaje hartija od vrijednosti
U skladu sa Članom 5. Pravilnika o trgovanju hartijama od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 11/2007), dostavljamo Vam obavještenje o namjeri prodaje hartija od vrijednosti u sljedećem emitentu: “Bimal” DD Brčko. Detalje pročitajte ovdje.

06-07-2007
Izvještaj o značajnim događajima
Obavještavamo javnost da je Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini od 20.06.2007. godine upisano usklađivanje oblika organizovanja, opštih akata i poslovanja fonda, te transformacija Privatizacionog investicionog fonda «Invest nova fond» AD Bijeljina. Kompletan dokument možete preuzeti ovdje.

26-06-2007
Obavještenje

U skladu sa članom 7 tačka p) i članom 9. Pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitanata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 29/07) Društvo za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« AD Bijeljina, daje sljedeće

OBAVJEŠTENJE

Obavještava se javnost da je Privatizacioni investicioni fond »Invest nova fond« a.d. Bijeljina rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-041-2453/07 od 15.06.2007. godine, dobilo dozvolu za transformaciju u Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom »Invest nova fond« a.d. Bijeljina.

S poštovanjem!

D I R E K T O R

05-06-2007
Javni poziv za XV sjednicu skupštine društva
Na osnovu člana 29. Statuta Društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondom »Invest nova« AD Bijeljina, Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 04.06.2007. godine, donio je odluku kojom saziva XV redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondom "Invest nova" AD Bijeljina. Detaljnije informacije pronadjite ovdje.

27-03-2007
Ponovljena sjednica Skupštine akcionara dosadašnjeg PIF-a "INVEST NOVA FOND"
Ponovljena sjednica Skupštine akcionara dosadašnjeg PIF-a "INVEST NOVA FOND" a.d. Bijeljina održaće se 19.04.2007. godine u prostorijama UP «Drina» AD Bijeljina, Ulica Kneza Miloša 1, s početkom u 12 časova. Detaljnije informacije mozete procitati klikom ovdje.

23-02-2007
Saziv sjednice Skupštine akcionara dosadašnjeg PIF-a "INVEST NOVA FOND"
Sjednica Skupštine akcionara dosadašnjeg PIF-a "INVEST NOVA FOND" a.d. Bijeljina održaće se 19.03.2007. godine u prostorijama Društva, s početkom u 12 časova. Više informacija pročitajte ovdje.

07-02-2007
Javni poziv za XIV sjednicu skupštine društva
Na osnovu člana 29. Statuta Društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondom »Invest nova« AD Bijeljina, Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 05.02.2007. godine, donio je odluku kojom saziva  XIV redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondom »Invest nova« AD Bijeljina. Više informacija pročitajte ovdje.

20-11-2006
Javni konkurs za prijem investicionih menadžera
Invest Nova AD Bijeljina raspisuje Javni konkurs za prijem investicionih menadžera na neodređeno vrijeme. Primaju se četiri izvršioca, a Detaljnije informacije i uslove konkurisanja možete preuzeti klikom ovdje.

29-04-2006
Javni konkurs
Invest nova AD Bijeljina raspisuje Javni konkurs za prijem investicionih menadžera na neodređeno vrijeme. Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu poslati ili lično dostaviti u sjedište društva “Invest nova” AD Bijeljina, ul. Svetog Save 46, Bijeljina. Kompletan konkurs možete pogledati ovdje.

01-01-1970
Saziv sjednice Skupštine akcionara ZIF-a Unioinvest
Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina , na sjednici održanoj dana 28.03.2011. godine, donio je odluku kojom saziva redovnu dogišnju sjednicu Skupštine akcionara ZIF-a "Unioinvest" AD Bijeljina, za dan 04.05.2011. godine u 14 časova. Više informacija pročitajte ovdje.

01-01-1970
Prijedlozi odluka skupštine akcionara - Invest Nova fond
Preuzmite dokument


 

 

Dodatne opcije:
Pogledajte stranice Fonda
Pogledajte izvještaje
 Portfelj Fonda Invest Nova
 Novosti i obavještenja
 Važni linkovi
 

Copyright Invest Nova 2005. godine. Sva prava pridržana.