English

 
Invest Nova Fond
Finansijski izvještaji
Izvještaji sa skupština
Akta
Skupština Fonda
Uprava Fonda
POLAZNA > Invest Nova Fond > Izvještaji sa skupština

Izvještaji sa skupština

    29.10.2007 - Banja Vrućica
    06.11.2007 - Intal A.D. Milići - Čedomir Brajković
    20.11.2007 - Bimal DD Brčko - Stevo Radić
    20.11.2007 - Bimal DD Brčko - Slađana Milovanović
    21.12.2007 - Intal AD Milići - Lazarević Momir
    10.04.2008 - Fabrika žice AD
    23.05.2008 - Jugoprevoz AD Bileća
    26.05.2008 - Metal AD Banja Luka
    04.06.2008 - AD Vodovod i kanalizacija Bijeljina
    12.06.2008 - Tržnica A.D. Banja Luka
    26.06.2008 - PD Semberija A.D. Bijeljina
    30.06.2008 - Oprema A.D. Bijeljina
    30.06.2008 - HIDRAULIKA DD Travnik
    30.06.2008 - Energoinvest – Termoaparati, d.d. - Sarajevo
    27.07.2008 - Grafam dd Brčko
    01.08.2008 - Tržnica AD Banja Luka
    11.08.2008 - AD Vodovod i kanalizacija - Bijeljina
    22.08.2008 - Komunalac AD - Bijeljina
    26.08.2008 - Bimal DD - Brčko
    10.09.2008 - AD "FOP" Lopare
    10.09.2008 - Klas AD - Derventa
    08.10.2008 - Tržnica A.D. Banja Luka
    31.10.2008 - GP PUT AD I.Sarajevo
    06.11.2008 - Nova banka AD - Banja Luka
    26.11.2008 - Fabrika Žice AD - Novo Goražde
    10.12.2008 - TP Promet - Prnjavor
    26.12.2008 - Energoinvest – Termoaparati, d.d. - Sarajevo
    26.12.2008 - AD Klas Derventa
    20.01.2009 - Incel Holding
    23.01.2009 - Romanijaputevi Sokolac
    06.03.2009 - Energoinvest Tat DD Sarajevo
    27.04.2009 - BLB Profit AD Banja Luka
    01.05.2009 - Boksit AD Milići
    08.05.2009 - BNT Hidraulika Novi Travnik
    13.05.2009 - Incel Holding AD Banja Luka
    15.06.2009 - Poslovna Zona AD Banja Luka
    15.06.2009 - Industrijske Plantaže AD Banja Luka
    22.06.2009 - Energoinvest – Termoaparati, d.d. - Sarajevo
    27.06.2009 - Hercegovinaputevi AD Trebinje
    10.07.2009 - Romanijaputevi AD Sokolac
    07.09.2009 - Tržnica AD - Banja Luka
    26.10.2009 - Vodovod i kanalizacija AD Bijeljina
    27.11.2009 - HE na Drini AD Višegrad
    15.12.2009 - Metal AD Banja Luka
    15.12.2009 - Poslovna Zona AD Banja Luka
    18.12.2009 - Veletekstil AD Banja Luka
    05.02.2010 - Energoinvest TAT dd Sarajevo
    29.03.2010 - Hidroelektrane na Trebišnjici AD Trebinje
    17.05.2010 - Nova Banka AD Banja Luka
    31.05.2010 - BLB Profit AD Banja Luka
    22.06.2010 - Pošte Srpske AD Banja Luka
    29.06.2010 - PD Semberija AD Bijeljina
    29.06.2010 - Tržnica AD Banja Luka
    30.06.2010 - Petrol AD Banja Luka
    09.07.2010 - RTE AD Ugljevik
    16.07.2010 - HE na Drini AD Višegrad
    30.07.2010 - Romanijaputevi AD Sokolac
    18.08.2010 - Pošte Srpske
    18.08.2010 - Energoinvest Termoaparati
    21.10.2010 - Romanijaputevi AD Sokolac
    22.10.2010 - FZU Moneta dd Podgorica
    22.10.2010 - MIP AD Prijedor
    25.11.2010 - Birač AD Zvornik
    16.12.2011 - RITE AD Ugljevik
    17.01.2011 - Jugoprevoz AD Bileća
    31.01.2011 - PROMET TP ad Prnjavor
    21.04.2011 - Elektro Doboj a.d. Doboj
    16.05.2011 - Nova Banka a.d. Banja Luka
    20.05.2011 - PD Semberija a.d. Bijeljina
    20.06.2011 - ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banja Luka
    17.07.2011 - Kompred a.d. Ugljevik
    30.08.2011 - Birač a.d. Zvornik
    20.08.2011 - Komunalac a.d. Bijeljina
    29.08.2011 - Vodovod i Kanalizacija a.d. Bijeljina
    18.10.2011 -Komunalac a.d. Bijeljina
    05.12.2011 -Metalna industrija  a.d. Prijedor
    23.12.2011 -Vodovod i kanalizacija  a.d. Bijeljina
    30.01.2012 -SK "Izvor"  a.d. Foča
    30.01.2012 -SK "Komunalac" a.d. Foča
    23.03.2012 -MZU "Moneta" a.d. Podgorica
    14.05.2012 -ZIF "BLB Profit" AD Banja Luka
    24.05.2012 - "Nova banka" AD Banja Luka
    06.06.2012 - ZIF PROF PLUS dd Sarajevo
    11.06.2012 - FDS dd Sarajevo
    19.06.2012 - “Energoinvest rasklopna oprema” a.d. Istočno Sarajevo
    22.06.2012 - "KOMUNALAC" AD Bijeljina
    29.06.2012 - "PD SEMBERIJA" AD Bijeljina
    02.07.2012 - "FZU MONETA" AD Podgorica
    03.07.2012 - "VODOVOD I KANALIZACIJA" AD Bijeljina
    03.07.2012 - ZP "HE na Drini" a.d. Višegrad
    11.12.2012 - PD "Semberija" a.d. Bijeljina
    18.12.2012 - "Vodovod i kanalizacija" a.d. Bijeljina
    01.06.2013 - "BNT Hidraulika" Novi Travnik
    25.04.2013 - "BLB Profit" Banja Luka
    17.05.2013 - "ZIF Herbos" Banja Luka
    28.05.2013 - "Komunalac" AD Bijeljina
    31.05.2013 - "Nova Banka" AD Banja Luka
    19.06.2013 - "Komunalac" AD Bijeljina
    21.06.2013 - "ZIF Moneta" AD Podgorica
    24.06.2013 - "ZIF Jahorina Konseko Invest" AD Pale
    26.06.2013 - "Metal" AD Banja Luka
    01.07.2013 - "RITE Ugljevik"
    02.07.2013 - "Vodovod i kanalizacija" AD Bijeljina
    09.07.2013 - "PD Semberija" AD Bijeljina
    22.07.2013 - "Fabrika Duhana" DD Sarajevo
    06.08.2013 - Obrazloženje - "ZIF Jahorina Konseko Invest" AD Pale
    12.12.2013 - ZIF "HERBOS FOND" DD Mostar
    26.12.2013 - "Industrijske plantaže" AD BanjaLuka
    27.12.2013 - ZIF "Polara Invest Fond" AD BanjaLuka
    24.01.2014 - ZIF "Polara Invest Fond" AD BanjaLuka
    25.02.2014 - ZIF "BLB Profit" AD BanjaLuka
    20.05.2014 - "Nova Banka AD" Banja Luka
    26.05.2014 - "Vodovod i kanalizacija" a.d. Bijeljina
    30.05.2014 - PD "Semberija" a.d. Bijeljina
    10.06.2014 - ZIF "Polara Invest" AD BanjaLuka
    27.06.2014 - ZIF "Jahorina Konseko Invest" AD Pale
    30.06.2014 - ZIF "Moneta" AD Podgorica
    25.07.2014 - "Romanijaputevi" AD Sokolac
    02.09.2014 - "Fabrika Duhana" DD Sarajevo
    10.09.2014 - PD "Semberija" a.d. Bijeljina
    12.09.2014 - ZIF "Moneta" AD Podgorica
    18.09.2014 - ZIF "Jahorina Konseko Invest" AD Pale
    23.09.2014 - "HE na Vrbasu" AD Mrkonjić Grad
    03.10.2014 - "RITE Ugljevik" AD Ugljevik
    10.11.2014 - "Bobar Banka" AD Bijeljina
    05.12.2014 - "Telekom Srpske" AD Banja Luka
    10.12.2014 - ZIF "Prof - plus" dd Sarajevo
    26.12.2014 - RTC "Luka" AD Šamac
    12.01.2015 - "HE na Drini" AD Višegrad
    22.01.2015 - ZE "Hidroelektrane na Trebišnjici" AD Trebinje
    22.01.2015 - "RITE Ugljevik" AD Ugljevik
    23.02.2015 - ZE "Hidroelektrane na Trebišnjici" AD Trebinje
    24.04.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu ZIF "Zepter fond"
    27.04.2015 - ZIF "Naprijed" DD Sarajevo
    11.05.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu ZIF "Kristal invest fond"
    15.05.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "Elektrodistribucija" AD Pale
    19.05.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "Vodovod" AD Banjaluka
    20.05.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "Komunalac" AD Derventa
    25.05.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "HE na Drini" AD Višegrad
    05.06.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "Telekom Srpske" AD Banja Luka
    05.06.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "Vodovod i kanalizacija" AD Bijeljina
    05.06.2015 - RITE "Ugljevik" AD Ugljevik
    12.06.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu ZP "HE na Trebišnjici" AD Trebinje
    12.06.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "Jelšingrad livnica čelika" AD Banja Luka
    16.06.2015 - "AG družba za investicije" d.d. Ljubljana
    19.06.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu ZIF "Polara invest fond" AD Banja Luka
    22.06.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "Fabrika šećera" AD Bijeljina
    22.06.2015 - BNT "Hidraulika" DD Novi Travnik
    26.06.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu ZIF "Jahorina Koin" AD Pale
    29.06.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "Poslovna zona" AD Banja Luka
    29.06.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "Kompred" AD Ugljevik 
    29.06.2015 - "Nova banka" AD Banja Luka
    30.06.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "Prijedorčanka" AD Prijedor 
    30.06.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "Hercegovinaputevi" AD Trebinje 
    30.06.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "Euroinvestment fond" AD Banja Luka 
    30.06.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "UNIS USHA" AD Višegrad 
    17.07.2015 - "Romanijaputevi" AD Sokolac
    20.07.2015 - PD "Semberija" AD Bijeljina
    31.07.2015 - ZIF "Moneta" AD Podgorica
    04.09.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "RiTE Gacko" AD Gacko 
    08.09.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "Fabrika šećera" AD Bijeljina 
    10.09.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "Elektro Doboj" AD Doboj 
    11.09.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "Elektrohercegovina" AD Trebinje 
    15.09.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "HE na Drini" AD Višegrad 
    25.09.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "HE na Vrbasu" AD Mrkonić Grad
    25.09.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik
    02.10.2015 - „AG družba za investicije” d.d. Ljubljana
    06.10.2015 - „ZIF Fortuna” d.d. Cazin
    20.10.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektro Doboj” ad Doboj
    20.10.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Tesla” dd Brčko
    29.10.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektrodistribucija” ad Pale
    02.11.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZIF Zepter Fond” ad Banja Luka
    03.11.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Vrbasu” ad Mrkonjić Grad
    05.11.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Trebišnjici” ad Trebinje
    13.11.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZIF Kristal invest fond” ad Banja Luka
    18.11.2015 - Izvještaj sa skupštine "Unicredit Bank" a.d. Banja Luka
    04.12.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Trebišnjici” ad Trebinje
    07.12.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Telekom Srpske” ad Banja Luka
    07.12.2015 - Izvještaj sa skupštine „ZIF Naprijed” dd Sarajevo
    18.12.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektrodistribucija” ad Pale
    18.12.2015 - Izvještaj sa skupštine „ZIF Moneta” ad Podgorica
    25.12.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Vodovod i kanalizacija” ad Bijeljina
    28.12.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu „RiTE Ugljevik” ad Ugljevik
    29.12.2015 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Kompred” ad Ugljevik
    15.01.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Trebišnici” ad Trebinje
    18.01.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektro - Bijeljina” ad Bijeljina
    22.01.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Jugoprevoz” ad Bileća
    05.02.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZD Irce” ad Istočno Sarajevo
    05.02.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Željeznice Republike Srpske” ad Doboj
    15.02.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektrohercegovina” ad Trebinje
    16.02.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Vrbasu” ad Mrkonjić Grad
    17.02.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Komunalac” ad Derventa
    29.02.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZIF BLB Profit” ad Banja Luka
    29.02.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektro Bijeljina” ad Bijeljina
    29.02.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Trebišnjici” ad Trebinje
    29.02.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „JP Vodovod i kanalizacija” ad Pale
    04.03.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Drini” ad Višegrad
    09.03.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektrokrajina” ad Banja Luka
    10.03.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektro Doboj” ad Doboj
    11.03.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Hypo Alpe Adria Bank” ad Banja Luka
    11.03.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „RiTE Gacko” ad Gacko
    16.03.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZIF Zepter fond” ad Banja Luka
    17.03.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Poslovna zona” ad Banja Luka
    18.03.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Vrbasu” ad Mrkonjić Grad
    21.03.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZIF BLB Profit” ad Banja Luka
    25.03.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Pošte Srpske” ad Banja Luka
    25.03.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „RiTE Ugljevik” ad Ugljevik
    29.03.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektrodistribucija” ad Pale
    31.03.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZIF Jahorina Koin” ad Pale
    31.03.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZIF Polara invest fond” ad Banja Luka
    31.03.2016 - Izvještaj sa skupštine „Nova Banka” ad Banja Luka
    04.04.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZIF Kristal invest fond” ad Banja Luka
    13.04.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „UniCredit Bank” ad Banja Luka
    15.04.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektro Bijeljina” ad Bijeljina
    22.04.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Trebišnjici” ad Trebinje
    18.04.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektrohercegovina” ad Trebinje
    22.04.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Drini” ad Višegrad
    03.05.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „RŽR Ljubija” ad Prijedor
    05.05.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Vodovod” ad Banja Luka
    05.05.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Trebišnjici” ad Trebinje
    20.05.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZIF Euroinvestment Fond” ad Banja Luka
    20.05.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Mira” ad Prijedor
    23.05.2016 - Izvještaj sa skupštine akcionara „ZIF Naprijed” dd Sarajevo
    31.05.2016 - Izvještaj sa skupštine akcionara „Banjalučka pivara” ad Banja Luka
    31.05.2016 - Izvještaj sa skupštine akcionara „ZIF Fortuna fond” dd Cazin
    02.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Telekom Srpske” ad Banja Luka
    06.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZIF Moneta” ad Podgorica
    10.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Pošte Srpske” ad Banja Luka
    13.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Vodovod i kanalizacija” ad Pale
    14.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Vodovod i kanalizacija” ad Bijeljina
    15.06.2016 - Izvještaj sa skupštine akcionara BNT „Hidraulika” d.d. Novi Travnik
    16.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu  „Jelšingrad livar livnica čelika” a.d. Banja Luka
    22.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu  „Komunalac” a.d. Derventa
    24.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu  „ZIF Zepter Fond” a.d. Banja Luka
    24.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu  „Rafinerija Nafte” a.d. Brod
    24.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu  „Nestro Petrol” a.d. Banja Luka 
    27.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu  „ZIF Kristal invest fond” a.d. Banja Luka
    27.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu  „ZIF Jahorina Koin” a.d. Pale
    27.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu - vanredna „ZIF Polara Invest fond” a.d. Pale
    27.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu - redovna „ZIF Polara Invest fond” a.d. Pale
    28.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Sarajevo Gas” a.d. Istočno Sarajevo
    29.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Željeznice RS” a.d. Doboj
    29.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Poslovna zona” a.d. Banja Luka
    29.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Metal” a.d. Gradiška
    29.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Kompred” a.d. Ugljevik
    30.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Prijedorčanka” a.d. Prijedor
    30.06.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Industrijske plantaže” a.d. Banja Luka
    04.07.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZIF BLB Profit” a.d. Banja Luka
    06.07.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Hercegovinaputevi” a.d. Trebinje
    14.07.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „UNIS USHA” a.d. Višegrad
    15.07.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektrodistribucija” a.d. Pale
    19.07.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZIF Euroinvestment Fond” a.d. Banja Luka
    21.07.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „RiTE Ugljevik” a.d. Ugljevik
    26.07.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Komunalac” a.d. Foča
    27.07.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „PVIK Izvor” a.d. Foča
    29.07.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „PD Semberija” a.d. Bijeljina
    04.08.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „RŽR Ljubija” a.d. Prijedor
    08.08.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „SK Zrak” a.d. Bileća
    16.08.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Tesla” d.d. Brčko
    17.08.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Japra” a.d. Novi Grad
    22.08.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZIF Jahorina Koin” a.d. Pale
    26.08.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Kompred” a.d. Ugljevik
    12.09.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektro Hercegovina” a.d. Trebinje
    16.09.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „RiTE Gacko” a.d. Gacko
    19.09.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Japra” a.d. Novi Grad
    19.09.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „RiTE Ugljevik” a.d. Ugljevik
    20.09.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektrokrajina” a.d. Banja Luka
    22.09.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektro Doboj” a.d. Doboj
    27.09.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Drini” a.d. Višegrad
    10.10.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektro Bijeljina” a.d. Bijeljina
    10.10.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „RŽR Ljubija” a.d. Prijedor
    01.11.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad
    04.11.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektrodistribucija Pale” a.d. Pale
    07.11.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektro Doboj” a.d. Doboj
    15.11.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Sarajevo Gas” a.d. Istočno Sarajevo
    22.11.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Japra” a.d. Novi Grad
    23.11.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Željeznice RS” a.d. Doboj
    25.11.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Nestro Petrol” a.d. Banja Luka
    25.11.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Rafinerija nafte Brod” a.d. Brod
    25.11.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „RITE Ugljevik” a.d. Ugljevik
    07.12.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Telekomunikacije republike srpske” a.d. Banja Luka
    09.12.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Komunalac” a.d. Derventa
    20.12.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZIMF u preoblikovanju Zepter Fond” a.d. Banja Luka
    21.12.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektro Bijeljina” a.d. Bijeljina
    21.12.2016 - Izvještaj sa skupštine „ZIF Moneta” a.d. Podgorica
    23.12.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Industrijske plantaže” a.d. Banja Luka
    23.12.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad
    23.12.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Trebišnjici” a.d. Trebinje
    23.12.2016 - Izvještaj sa skupštine „Romanijaputevi” a.d. Sokolac
    23.12.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „RiTE Gacko” a.d. Gacko
    28.12.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „RiTE Ugljevik” a.d. Ugljevik
    28.12.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Poslovna zona” a.d. Banja Luka
    28.12.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektrohercegovina” a.d. Trebinje
    28.12.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektrodistribucija Pale” a.d. Pale
    29.12.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Drini” a.d. Višegrad
    30.12.2016 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Jugoprevoz” a.d. Bileća 
     04.01.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „RŽR Ljubija” a.d. Prijedor 
     04.01.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektrokrajina” a.d. Banja Luka 
     16.01.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektro Doboj” a.d. Doboj 
     23.01.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „IRCE” a.d. Istočno Sarajevo 
     27.01.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Elektrodistribucija Pale” a.d. Pale 
     03.02.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad 
     06.02.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Vodovod i kanalizacija" a.d. Bijeljina 
     14.02.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Vodovod" a.d. Banja Luka 
     15.02.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Zepter Fond" a.d. Banja Luka 
     03.03.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Komunalno" a.d. Pale 
     03.03.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale 
     21.03.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Vodovod" a.d. Banja Luka 
     24.03.2017 - Izvještaj sa skuštine akcionara „Pošte Srpske" a.d. Banja Luka 
     27.03.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Drini" a.d. Višegrad 
     27.03.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „HE na Trebišnjici" a.d. Trebinje 
     03.04.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „ZMIF u preoblikovanju Kristal Invest fond" a.d. Banja Luka 
     12.04.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „UniCredit Bank" a.d. Banja Luka 
     29.05.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Banjalučka Pivara" a.d. Banja Luka 
     30.05.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Vodovod i kanalizacija" a.d. Bijeljina 
     02.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Telekomunikacije RS" a.d. Banja Luka 
     02.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „ERS - MP" a.d. Trebinje
     02.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „ERS - MP" a.d. Trebinje
     06.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Ortankomerc" a.d. Podgorica
     08.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka
     14.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Elektro Doboj" a.d. Doboj
     14.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Elektro Bijeljina" a.d. Bijeljina 
     14.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Elektro Bijeljina" a.d. Bijeljina
     14.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara PD „Semberija" a.d. Bijeljina 
     14.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Prijedorčanka" a.d. Prijedor
     14.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Rudnik i termoelektrana Gacko" a.d. Gacko
     14.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Banjalučka pivara" a.d. Banja Luka
     22.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka
     22.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Kompred" a.d. Ugljevik
     22.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa
     26.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Željeznice RS" a.d. Doboj
     26.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „ZD Irce" a.d. Istočno Sarajevo
     26.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Poslovna zona" a.d. Banja Luka
     26.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „HE na Drini" a.d. Višegrad
     26.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Jelšingrad livar livnice čelika" a.d. Banja Luka
     26.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara AZIF „Jahorina Koin" a.d. Pale
     30.06.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara ZMIF „Kristal invest fond" a.d. Banja Luka
     03.07.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje
     03.07.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „HE na Trebišnjici" a.d. Trebinje
     03.07.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Hercegovinaputavi"
     03.07.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „UNIS - USHA" a.d. Višegrad
     07.07.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „HE na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad
     11.07.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Vodovod" a.d. Banja Luka
     11.07.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale
     14.07.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „RITE Ugljevik" a.d. Ugljevik
     01.08.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara ZAIF „Euroinvestment fond" a.d. Banja Luka
     01.08.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara AD „Japra" Novi Grad
     07.08.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara AD „Kompred" Ugljevik
     18.08.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara AZIF „Polara Invest fond" ad Banja Luka
     25.08.2017 -  Izvještaj sa skuštine akcionara „Romanijaputevi" ad Sokolac
     02.10.2017 - Izjašnjenje po dnevnom redu „Tedls" dd Brčko 
     22.03.2018 - PViK „Izvor" ad Foča 
     26.06.2018 - „Željeznice RS" ad Doboj 

 

 

Dodatne opcije:
Pogledajte stranice o Društvu
Pogledajte upravu Društva
 Stranica za kontakt
 Novosti i obavještelja
 Važni linkovi
 

Copyright Invest Nova 2005. - 2008. Sva prava pridržana.